Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vzduchotechnika.cz.

1. Společnost

Internetový obchod Vzduchotechnika.cz je provozován firmou D-Klima, s. r. o. IČ: 26292149, DIČ: CZ26292149, sídlo: Pustiměř 54, 683 21 Pustiměř, zastoupená panem Janem Dorazilem.

2. Objednání

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky. K potvrzení objednávky dochází telefonicky nebo emailem do několika minut po odeslání objednávkového formuláře a v rámci řádné pracovní doby. Daňový doklad obdržíte vždy se zbožím. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

3. Podmínky dodání

Dodací lhůta je odvislá od dostupnosti zboží na skladě a vytížení skladu, liší se u jednotlivých kusů. Pokud je objednané zboží skladem je expedováno co nejříve od přijetí objednávky. Obvyklá doba dodání je týden, může se však lišit. Pro upřesnění termínu je nejvhodnější kontaktovat naši firmu na email berankova@d-klima.cz  nebo telefonicky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

4. Odstoupení od smlouvy

Každá fyzická osoba má ze zákona právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. V případě tohoto rozhodnutí nás o tom, prosíme, písemně nebo telefonicky informujte a dodržte následující:

Vrácené zboží musí být

 • v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, kompletní
 • vráceno s námi vystaveným prodejním dokladem, jeho kopií nebo číslem objednávky
 • dodáno s Vaším číslem bankovního účtu

Po obdržení Vašeho dopisu Vás budeme kontaktovat a snažit se splnit Vaše požadavky. V případě odstoupení od smlouvy Vám budou peníze vráceny na Váš účet bez zbytečného prodlení. Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese zákazník.

5. Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravce zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se řídí dle podmínek dopravce.

6. Cena

Všechny uvedené ceny jsou uvedené bez DPH. Balné a dopravné se připočítá k ceně zboží.

7. Způsob platby za zboží

 • hotově – při osobním předání v naši provozovně (Pustiměř 54, 683 21 Pustiměř)
 • převodem – převodem na náš účet před samotnou expedicí zboží nebo před jeho osobním odběrem; Vždy je dobré se domluvit s našimi pracovníky prostřednictvím telefonů +420 517 357 288, případně +420 603 158 249 nebo přes elektronickou poštu info@d-klima.cz.

8. Doprava zboží

Dopravu zboží zajišťujeme prostřednictvím přepravních firem, a to Toptrans a České pošty. Česká pošta je používána pro menší zásilky, pro rozměrné zásilky je využívaný Toptrans.

9. Záruční doba

Pokud není výslovně uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré námi nabízené zboží zákonná záruční doba 24 měsíců od dne obdržení zboží.

10. Záruka

Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu. Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání uživatelem. Zároveň se nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání.

Firma se zavazuje v záruční době vyměnit nebo opravit veškeré zboží, které bude bude splňovat podmínky pro reklamaci podle tohoto odstavce. Záruční doba se při tom prodlužuje o dobu, po kterou nemohl odběratel věc užívat v důsledku vyřizování reklamace.

11. Postup při reklamaci

V případě reklamace nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 517 357 288 případně +420 603 158 249 nebo na emailové adrese info@d-klima.cz .

12. Doby při vyřizování reklamace

Vyjádření o způsobu vyřízení reklamace Vám doručíme bez zbytečných odkladů v co nejkratší době po obdržení reklamovaného zboží.

Pokud reklamované zboží nelze v zákonné lhůtě opravit ani vyměnit za nové, má zákazník právo na odstoupení od kupní smlovy a vrácení kupní ceny.

13. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Internetový obchod Vzduchotechnika.cz shromažďuje od zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu internetový obchod Vzduchotechnika.cz sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami a nabídkami. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

14. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi internetovým obchodem Vzduchotechnika.cz, resp. firmou D-Klima, a zákazníkem. Vyhrazujeme si právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.d-klima.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.


Související odkazy:

Proč nakupovat u nás

 • Jsme ryze česká firma s rodinnou tradicí od roku 1991
 • Více něž 80 % produktů pochází z vlastní výroby
 • O vaše zakázky se stará přes 60 pracovníků
 • Zakládáme si na vysoké kvalitě a spolehlivosti výrobků 
 • Využíváme moderní technologie a postupy
 • Podporujeme odborný rozvoj zaměstnanců 
 • Zaručujeme nejlepší podíl kvality a ceny
 • Sídlíme blízko dálnice Brno-Ostrava

Provozovatel e-shopu

Logo D-Klima

D-klima s.r.o.
Pustiměř 54
683 21 Pustiměř
Novinky a slevy na Váš e-mail: